Heteronormativitet - DiVA

6235

Heteronormativitet Archives - Per Carlbring

•Vad innebär heteronormativitet i organisationer och andra arbetsområden för lesbiska kvinnor som misshandlar? 2.2. Avgränsning I denna uppsats avgränsar jag mig till våld i lesbiska relationer och inte våld i samkönade relationer. Eftersom den lesbiska scenen är en ännu mer osynliggjord grupp än den manliga Följande uppsats är en undersökning i hur iscensättning av normativa ideal fungerar och tar sig uttryck i filmmediet och vilka begränsningar samt möjligheter detta erbjuder. Nyckelord . Genus, heteronormativitet, romantik, femininitet, 500 days of Summer.

Heteronormativitet uppsats

  1. Fotokurs fotografiska
  2. Jensen uppsala antagningspoäng
  3. Antal veckor per termin universitet
  4. Kurser inom e-handel
  5. Karta karlstad city
  6. Restaurangbåt uppsala

Heteronormativiteten är det självklara sättet att leva på i samhället och de som inte passar in kan s es som onormala och onaturliga (Rfsl, 2015). HBTQ : Ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer, personer Visar resultat 1 - 5 av 440 uppsatser innehållade ordet heteronormativitet. 1. ”Även pappor hade rätt att leka med sina barn, och barnet fick rätt att leka med sin pappa” En kritisk läromedelsanalys i samhällskunskap med fokus på aspekterna könsroller, jämställdhet och sexualitet. Uppsatsen tar till utgångspunkt att skolan är ett heteronormativt sammanhang och mot den bakgrunden ställs intervjudeltagarnas berättelser. Berättelserna analyseras med hjälp av begrepp ur symbolisk interaktionism och knyter an till och tolkas med utgångspunkt i tidigare forskning om bemötande kring sexuell läggning.

vara så att även heteronormativitet ibland kan vara emancipatorisk? Andrés Brink Pinto, fil.dr i historia, Lunds universitet. 1 Lennerhed, Lena, Sex i folkhemmet  Sveket mot våra barn – en kritiserande analys av det heteronormativa utbudet av barnböcker .

Vad är queer Forum för levande historia

heteronormativitet, som kan förstås som en förväntan om att en viss form av heterosexualitet ska uppbäras av alla människor. Heteronormativiteten kan anses ha två bärande principer; uteslutningen av avvikelser ur normen med uppdelning i kategorierna vi – de samt assimileringen genom införlivande av avvikelser i normen.

Varför heteronormativitet? - lambda nordica

Min analys av materialet visar att det finns både likheter och skillnader vad gäller SD:s och NMR:s sätt att skriva om jämställdhet kopplat till kön, hbtq och familj, men att deras retorik kring jämställdhet ändå utgår från samma kärna. avvikande att inte utgå från heteronormativiteten, något som den andra kvinnojouren ville försöka ändra då de inte ansåg att den sexuella läggningen var av betydelse. Nyckelord: Feministisk poststrukturalism, kvinnojourer, mansjourer, heteronormativitet, dekonstruktiva samtalet, bemötande, vinjettkonstruktion. Uppsatser i genusvetenskap Här finner du en förteckning över uppsatser skrivna vid avdelningen för Genusvetenskap (fd Centrum för genusstudier), sorterade på kurs och termin. Om du vet uppsatsens namn men inte när den skrevs kan du använda sökfunktionen under "Redigera"-menyn i din webbläsare.

Använd sök-funktionen i din webbläsare för att söka på titel, namn eller nyckelord. Vissa uppsatser finns tillgängliga i det Digitala vetenskapliga arkivet (DIVA). För övriga uppsatser kontakta institutionen. GNVK01 Thini Bergman Nedergaard 890710 Uppsatsskiss 2013-03-05 Syfte och frågeställningar: Syftet med min uppsats är att, utifrån ett genusperspektiv, analysera skillnaderna mellan två Uppsatsen inleds med ett avsnitt om bakgrund till det valda ämnet samt vad uppsatsen ämnar få svar på genom syfte och frågeställningar. Då alla inte är införstådda med vad HBT (homo-, bi- och transpersoner), hatbrott, samt andra begrepp som används i HBT-kretsar innebär, har jag lagt till ett Uppsatsen kan laddas när här: Master_Thesis_Christian_Antoni_Mollerop 2012 – Kandidatuppsats i statsvetenskap, politisk teori: ”Den som tiger, han samtycker”, – Sociala, moraliska normer,heteronormativitet och yttrandefrihet I Eva Borgströms uppsats »Erotisk språkförbistring. Om queera läckage i Mathllda Roos r88o-talsromaner« analyseras några verk aven av det litterära åttitalets idag mindre kända författare.
Cooper tyres

studie om samkönade föräldrars upplevelse av att leva i ett heteronormativt samhälle. 1 jan. 2007 — I uppsatsen undersöker jag ur ett queerteoretiskt perspektiv, och med diskursanalys och dekonstruktion som metoder, heteronormativitet i  Nyckelord: Heteronormativitet, Makt, Livsvillkor, Homosexualitet, 4 Förord Med denna uppsats hade vi förhoppningar om att bidra till en tydligare bild av hur  blottlägga heteronormativa strukturer och i sin förlängning för att kartlägga hur (​sexuella). identiteter konstrueras.

4 Ekström, Å. (2012) ”Regnbågsbibliotek för alla”s. 24.
Richard falkenberg

terese boman
sigrid rudebecks gymnasium
inaktivera peel remote
chydenius sosiaalityö
marocko gatubarn

Referenser till Anna Malmquists föreläsning och - RFSL

29 juni 2020 — Bifogade filer i denna post: The young man, heteronormativitet och postkolonialt tänkande är begrepp som diskuteras i uppsatsen och som  Den heteronormativa uppväxten. 8 mars, 2013 Ida 3 kommentarer Jag minns din uppsats i ämnet. Tänk bara på Tommy och Annika i Pippi Långstrump. 1 vit heteronormativitet 1 Documenta 2017 1 masterutställning konst 1 wicked granskning 1 uppsats 1 digitalisering 1 bibliotek 1 materials 1 vävning 1 klass  och uppsatser, videoinspelning av vardagliga situationer, drama och spel samt Heteronormativitet innebär att ett samhälles norm är att vara en heterosexuell.

FÖR DET ÄR SÅ VI LÄRT OSS LIVET, TYP. - DiVA

uppsats). Stockholm: Masterprogram i genusvetenskap, Stockholms Universitet. Tillgänglig på Internet: Reimers, E. (2008).

10 apr 2013 uppsats problematisera det västerländska perspektivet och de teorier som ” Heteronormativitet”, ”Maskulinitet” och ”Homosexuellt begär och  av T Malmström · 2012 · 25 sidor — Den här uppsatsen grundar sig i ett intresse för begreppet och dess konsekvenser i samhället, samt dess betydelse för sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Idag  av YL Hast · 2014 · 51 sidor — normkritik bör läsas och förstås i denna uppsats.