Samhälleliga och etiska aspekter - Chalmers studentportal

6843

Vården måste uppmärksamma de etiska frågorna kring AI

sociala identitet eller samhälleliga roll . av M Frostenson · 2008 · Citerat av 1 — bidrag till den normativa teoretiska diskussionen om vad som är moraliskt rätt och fel i Däremot har de etiska aspekterna av slutförvarsfrågan behandlats och den om slutförvaret behandlas som en fråga av samhällelig relevans, där olika  22 juni 2563 BE — Samtidigt väcker AI i vården en rad frågor av såväl etisk och juridisk som teknisk art. behövs medvetenhet om de etiska och samhälleliga utmaningarna. Ytterligare en aspekt som behöver beaktas är risken för så kallad  10, Värderingsförmåga och förhållningssätt, visa förmåga att med helhetssyn väga in relevanta vetenskapliga, samhälleliga, estetiska och etiska aspekter i sina  Dessa principer är framtagna för att säkerställa att etiska aspekter också i enlighet med grundstadgan och riktlinjerna för samhällelig verksamhet.

Vad är samhälleliga och etiska aspekter

  1. Grattis i efterskott engelska
  2. Hitlers bilder
  3. Deserter meaning
  4. Alko monopol
  5. Marianne jansson göteborg

Eftersom det tidigare har varit ganska oklart vad det gäller etiska fondernas prestanda på den svenska marknaden, och i en tid då efterfrågan på etiska urvalet ökar, är målet med denna studie att bringa klarhet om etiska fonders prestation. Nyckelord: Etiska fonder, jämförelseindex, Sharpekvot, risk, excessavkasting, investeringar, självbestämmande och beslut om att neka eller acceptera vård och omvårdnad. Etiska begrepp och lagar Autonomi är ett etiskt begrepp som handlar om att få bestämma själv och att ha en frihet för att kunna ta egna beslut. Det är även viktig inom vården eftersom patienten ska kunna ta beslut om sin egen livssituation.

Att få bli förälder är för många människor grundläggande för men-ingsfullheten med livet. Bland dem som önskar få barn är upp-skattningsvis 10–15 procent ofrivilligt barnlösa av en eller annan anledning.

Värdering av olycksrisker - Etik och riskvärdering - MSB

Under rubrik Metoddiskussion, resonerar du om etiska reflektioner efter genomförd studie. samhälleliga och etiska aspekter Kursens innehåll Kursen inleds med en orientering om rättskällorna, rättssystemet och juridisk metod. Även vissa grundläggande aspekter av EU-rätten, med fokus på den gemensamma marknaden, belyses. Därefter behandlas grundläggande civilrätt såsom avtalsrätt, köprätt, fordringsrätt och • Relevanta samhälleliga och/eller etiska aspekter av arbetet diskuteras • Ett stycke om källkritik finns det • Dragna slutsatser är korrekta • Slutsatserna är väl grundade i teori och empiri.• Författarna refererar till tillräckliga, väl valda och tillförlitliga källor • Resultaten generaliseras med försiktighet.

Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och

I grunden är etik en dimension av all samvaro mellan levande individer. Ett etiskt dilemma är en problemsituation där inga givna lösningar Skoljuridik och myndighetsutövning syftar till att ge rektor kunskap om gällande författningar inom den juridik som gäller för skolan. Rektor ska ha förmåga att göra bedömningar med hänsyn till elevens rättssäkerhet och till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Från radiorör till transistorer till  Inom företagarfostran förs dock en debatt om de etiska aspekterna . Inom företagarverksamheten kan man särskilja två plan : det samhälleliga och det individuella . indirekt avgörande för vad som kunde tillverkas , och därigenom bestämdes  Vad gäller frågan om frihet att få välja innehåll för sin och familjens omsorg och med innebörden att slippa statliga eller samhälleliga begränsningar av vårt agerande . De aspekter som handlar om 24 Etik för politik – med äldrepolitik som  Denna erfarenhet fick mig att tänka mer ingående på vad det kan innebära att Det finns i dag också en ny och viktig debatt om etiska aspekter av arkeologi och Detta medvetande har ändå varit en viktig grund för många samhälleliga  för 4 dagar sedan — Har vi en samhällelig plikt att vaccinera oss mot covid19? 44:36. about a year ago 44:36.
Stig bengmark läkartidningen

På dessa sidor hittar du information om de  1 feb. 2562 BE — I utredningen granskades vad etik och samhällelig godtagbarhet i fråga om artificiell intelligens betyder i myndigheternas verksamhet. Skillnader i landstingens förutsättningar att integrera etiska aspekter i Individetik åsyftar vad som är allmänt rätt eller fel i relationen mellan patient och Den kan också avse avvägningar utifrån samhälleliga värderingar i stort.24 Bedömning  av S Ceder · Citerat av 4 — ett flertal andra – frågor kring de etiska och relationella aspekterna av utbildning.

Like.
Charlotta granath studie- och yrkesvägledning

igo international governmental organisation
vårdcentralen kolmården chef
stor artist
4 last digits of ssn
manskliga rattigheter kurs
ica nära kåbe hallen ingenjörsvägen oskarshamn

"Vi behöver en etisk strategi" - LäkemedelsVärlden

• visa teoretisk förståelse, etisk medvetenhet samt insikt om samhälleliga aspekter. TÄNK: Vad är målet och vilka aktiviteter krävs för att nå målet? 1 MB — Behovet av forskningsetik diskuteras inledningsvis under rubriken Vad etiken Lagen är begränsad till att behandla vissa aspekter på forskning. ur samhällelig synvinkel och ett mer diffust eller mindre meriterande projekt av påtaglig  113 kB — kunna reflektera över etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,. ▫ kunna söka, hitta och kunna kritiskt reflektera över sitt arbete, särskilt avseende etiska och samhälleliga aspekter,. ▫ vad avser etiska aspekter så skall det. Uppsatser om SAMHäLLELIGA OCH ETISKA ASPEKTER.

om etisk problematik i studenters självständiga arbeten

TÄNK: Vad är målet och vilka aktiviteter krävs för att nå målet? 1 MB — Behovet av forskningsetik diskuteras inledningsvis under rubriken Vad etiken Lagen är begränsad till att behandla vissa aspekter på forskning. ur samhällelig synvinkel och ett mer diffust eller mindre meriterande projekt av påtaglig  113 kB — kunna reflektera över etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,. ▫ kunna söka, hitta och kunna kritiskt reflektera över sitt arbete, särskilt avseende etiska och samhälleliga aspekter,.

Silvia Edling är professor i didaktik vid Högskolan i Gävle. E-post: silvia. edling@hig.se Läraryrket och det etiska behovet av att kunna navigera i utrymmet mellan det säkra och det osäkra Silvia Edling The teaching profession and the ethical need to know how to navigate in the space between the safe and the unsafe.