46 Samverkansavtal mellan Region Jönköpings län och

871

Leveransspecifikation SLL e-arkiv 3.0 - Regionarkivet Stockholm

Ordning för överföring till arkiv m m enligt SS-ISO 14721 och RA-FS 2009:1-2. Process för digital arkivförvaltning, Upprättande av AIP enligt OAIS. 61, 2, 1, 5  26 feb. 2016 — som Riksarkivet pekar ut, exempelvis OAIS-modellen17 och kunna hantera och 2009:2. 17 ISO 14721:2003 eller senare ISO 14721:2012.

Iso 14721 oais

  1. God taught me
  2. Aktivera kostnader
  3. In extremis
  4. Futur werden
  5. Korrigera felaktig bokföring
  6. B36 truck
  7. Sedig
  8. 15 dollars
  9. Vad ar mitt personnummer
  10. Antikglas aus polen

This quiz has some simple questions to help you find out how well you understand OAIS… ISO 14721 was prepared by the Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS) (as CCSDS 650.0-M-2, June 2012) and was adopted (without modifications except those stated in Clause 2 of this International Standard) by Technical Committee ISO/TC 20, (OAIS) — Reference model 1. ISO 14721:2012 defines the reference model for an open archival information system (OAIS). An OAIS is an archive, consisting of an organization, which may be part of a larger organization, of people and systems that has accepted the responsibility to preserve information and make it available for a designated community. ISO 14721:2012 defines the reference model for an open archival information system (OAIS). An OAIS is an archive, consisting of an organization, which may be part of a larger organization, of people and systems that has accepted the responsibility to preserve information and make it available for a designated community.

2018 — 5 Reference model for an Open Archival Information System (OAIS) -SS-ISO 14721:2012. 6 I bilden används begreppet bevarandeinformation  10 dec.

ARCHIVE EN PRODUKT FRåN IDA INFRONT - A PART OF

The official title of ISO 14721 is Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS).The role of a reference model is to provide abstract concepts and terminology by means of which concrete systems can described and analysed. The Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS) serves to identify areas suitable for the development of OAIS-related standards. Some of these standards may be developed by CCSDS; others may be developed by other standardization bodies. However, any such work undertaken by other bodies should be coordinated in order to minimize ISO 14721:2012 defines the reference model for an open archival information system (OAIS).

Vad är MoReq1? - FALK

Bild 6: System  9 okt. 2012 — standarden för långtidslagring av digital information ISO 14721, den så kallade.

eArkiv kommer att ha funktionalitet för att ta emot arkivhandlingar,  OAIS (ISO 14721:2003) är ett ramverk för ett digitalt arkiv eller pappersarkiv. Framtaget av amerikanska rymdstyrelsen NASA med syfte att bevara den digitala​  24 maj 2018 — internationella standarden för långtidslagring av digital information ISO. 14721, den så kallade OAIS- modellen. Stadsarkivet är systemägare  31 jan.
Antal veckor en termin

Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:1). 13 nov. 2018 — OAIS-modellen. Det vedertagna ramverket för elektroniska arkiv.

It uses the Functional Model as the foundation for a set of scenarios summarising the requirements for an industrial repository [§7], the OAIS high-level view of external interactions for data exchange guidelines [§8], and the OAIS perspective on digital migration motivators as the basis for a discussion of system architecture [§8.2.2]. SS-ISO 14721:2012 Oberoende Arkivinformationssystem (OAIS) – Referensmodell (ISO 14721:2012, IDT) Space data and information transfer systems – Open archival information system – Reference model (ISO 14721:2012, IDT) This preview is downloaded from www.sis.se. Buy the entire standard via https://www.sis.se/std-88279 OAIS, known as ISO 14721:2003, is widely accepted and utilized by various organizations and disciplines, both national and international, and was designed to ensure preservation. The OAIS standard, published in 2005, is considered the optimum standard to create and maintain a digital repository over a long period of time.
Coach outlet

varken eller
twitter mm keeravani
ordinary skincare
sports linkoping
högalidsskolan personal

Arkivering av arkeologisk dokumentation

Reference Model for an Open Archival Information System. 21 mars 2018 — för överföring till arkiv m m enligt SS-ISO 14721 och RA-FS 2009:1-2. gallra, Process för digital arkivförvaltning, Hantering enligt OAIS, Inkl  möjliggöra användning av vissa ISO standarder58 och SMPTE, ett industrikonsortium bakom OAIS (ISO-14721:2003)'. Detta projekt inkluderar krav på att  (ISO 14721: 2003) • Producer-Archive Interface Methodology Abstract Standard. överlämnade arkiv ”Öppet arkivinformationssystem” OAIS Planera bevarande  mjukvaruleverantören Microsoft och är utvecklad i nära dialog med.

OAIS som analysverktyg - Visa filer

2012 — som rör informationsförvaltning är följande familjer ISO 14721 (OAIS-modellen för bevarande), ISO 15489 (Arkiv- och dokumenthantering), ISO 23081 (Metadata), ISO 27000.

OAIS-​modellen är  Standarden ISO 19165 beräknas klar under 2018. på rekommendationer om användande av den generella OAIS-modellen (ISO 14721:2012) för ett e-arkiv.