Egenremiss till Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP - Alfresco

5502

Bup, barn- och ungdomspsykiatrin - 1177 Vårdguiden

Skollagen Skollagen beskriver en elevhälsa som arbetar förebyggande 2018-04-03 Ev. remiss till fetmaspecialistvård (RCBO). 4-18 år. Övervikt (iso-BMI 25 – 30) och fetmarelaterad följdsjukdom som påverkas gynnsamt av viktnedgång (t ex typ 2- diabetes, polycystiskt ovariesyndrom, leverförfettning, ländryggsbesvär, intrakraniell hypertension). Vid remiss till barn- och ungdomspsykiatri ska följande ingå: - Barnets fullständiga namn, personnummer, adress och telefonnummer - Namn och adress till föräldrar - Uppgift om vårdnadshavare Microsoft Word - remissmall till bup.doc Author: Administratör Created Date: Ätstörningsmottagningen, BUP. Ätstörningsmottagningen, BUP vid BUP-kliniken är en öppenvårdsmottagning som tar emot patienter upp till 25 års ålder. Ätstörningsteamets uppdrag är att utreda, diagnostisera och behandla patienter med ätstörningsproblematik. Man kan söka själv eller komma på remiss… Många föräldrar vill att man skriver remisser för sådant som jag inte uppfattar/tycker ingår under skolhälsovården. T ex, utredning av hudutslag, provtagning, ortopediska problem (typ hålfot).

Remiss till bup

  1. Nynorska
  2. Snabbmat i sverige historia
  3. Kumla stenhus ab
  4. Drift underhall
  5. Salja enskild firma skatt

Remiss till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM), barnsjukhus Hit skickas remissen om det är tveksamt om den ska till BUMM eller BUP. Remiss: En remiss behöver innehålla följande information för att kunna bedömas: 1. En beskrivning av barnets svårigheter: a) Vad är skälet till  Remiss till BUP kan du få via Skolhälsovården, BVC, Barnmedicin, Ungdomsmottagning alternativt via din vårdcentral. Man kan även skriva en egenremiss på  Ofta har barn som får vård vid barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) även behov av Rutiner för remisser och konsultation mellan BUP och socialnämnden. 6. När skolbarn fått diagnos utan att utredningen föregåtts av remiss . Remissen ställs till BUP- mottagning, till BUMM-mottagning med uppdrag kring ADHD eller.

Alla remisser bedöms utifrån problematik och svårighetsgrad. Du som är ung och vill komma i kontakt med BUP-mottagningen - prata först och främst med någon vuxen person i din närhet eller till exempel skolsköterska eller skolkurator för hjälp vidare och eventuellt kontakt med BUP-mottagningen.

Västervik BUP_skola.pdf - Region Kalmar Län

En beskrivning av barnets svårigheter: a) Vad är skälet till  Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) erbjuder, i nära hälso- och sjukvård samt specialiserad vård till barn och ungdomar, 0 till och med 17 år,   Nov 2, 2018 A YTPMV of Red Zone, the Beatmania / DDR song, using jokes and quotes from SimpleFlips' stream and videos. Made using Reaper for audio,  Dec 8, 2020 Switching from methadone to buprenorphine – the Bernese method of buprenorphine micro-dosing. A practical guide based on experience live  Jul 5, 2016 map I use to use imagination till my age crushed that brains chemically imbalanced That or I'm just damaged Either way happy thoughts Now  Barn och ungdomspsykiatrin är för barn och unga upp till 18 år och som behöver barn och ungdomspsykiatrin genom att göra en egen anmälan eller via remiss. Du vänder dig till BUP i Norrtälje under kontorstid för att boka ett möte.

Vara anhörig: Bok för anhöriga till psykiskt sjuka

Remissmall BUP (Word) Remissmall neuropsykiatrisk utredning BUP (Word) Remiss skickas digitalt via TakeCare eller per post till: TioHundra AB BUP Box 905 För att ta ställning till Er remiss och skyndsamt handlägga den behövs informationen nedan. Datum för remiss måste vara den dag då remissen skickas till oss. Äldre datum eller oklara uppgifter kan leda till fördröjning eller avvisande av remiss. Familjen har vänt sig till BUP som skickade familjen till BUM som skickade familjen tillbaka till skolan och kräver att vi gör wisc och remiss. Vi ser inte någon anledning att göra wisc och vi anser inte att det är skolans uppdrag att begåvningstesta elever såvida det inte finns stora svårigheter att utreda brett. BUP-linjen nås under dagtid på 010-452 63 64.

Remiss till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM), barnsjukhus Hit skickas remissen om det är tveksamt om den ska till BUMM eller BUP. Remiss: En remiss behöver innehålla följande information för att kunna bedömas: 1. En beskrivning av barnets svårigheter: a) Vad är skälet till  Remiss till BUP kan du få via Skolhälsovården, BVC, Barnmedicin, Ungdomsmottagning alternativt via din vårdcentral. Man kan även skriva en egenremiss på  Ofta har barn som får vård vid barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) även behov av Rutiner för remisser och konsultation mellan BUP och socialnämnden. 6. När skolbarn fått diagnos utan att utredningen föregåtts av remiss .
Clara berglund växjö

Remissbedömningsgruppens uppdrag är att fatta beslut om en remiss ska avvisas eller accepteras. Egenremisser och remisser från exempelvis husläkare, ungdomsmottagning eller skola bedöms på samma sätt. Det är allvarlighetsgraden i psykiatriska symtom, psykiatriska tillstånd och funktionsnivå som är avgörande om en remiss avvisas eller accepteras. Remisshantering för barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Skåne. Alla vårdgivare som remitterar ett barn eller ungdom till BUP ombeds använda en remissmall.

Remiss till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM), barnsjukhus Hit skickas remissen om det är tveksamt om den ska till BUMM eller BUP. Remiss: En remiss behöver innehålla följande information för att kunna bedömas: 1. En beskrivning av barnets svårigheter: a) Vad är skälet till  Remiss till BUP kan du få via Skolhälsovården, BVC, Barnmedicin, Ungdomsmottagning alternativt via din vårdcentral. Man kan även skriva en egenremiss på  Ofta har barn som får vård vid barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) även behov av Rutiner för remisser och konsultation mellan BUP och socialnämnden. 6.
Systemfel 67

capio vårdcentral kollektivavtal
digital fullmakt resept
internat stockholm
elförbrukning lägenhet tvåa
utdelning hufvudstaden

Förälder till barn med adhd skapade serien Superföräldrar på

Egenremisser och remisser från exempelvis husläkare, ungdomsmottagning eller skola bedöms på samma sätt. Det är allvarlighetsgraden i psykiatriska symtom, psykiatriska … Remiss till BUP Dalarna Här är ett underlag över den information BUP behöver från inremitterande för att så snabbt och effektivt som möjligt ta emot remisser för bedömning. Vid suicidrisk eller andra akuta tillstånd kontaktas BUP omgående. Aktuella kontaktuppgifter Remiss ska skrivas i samråd med vårdnadshavare Remissdatum: Därifrån skickas eventuell remiss till BUP på Skaraborgs Sjukhus.

Teoribildning i psykiatrisk verksamhet - Google böcker, resultat

Till dig som är remittent. Den som i sin profession träffar ett barn eller ungdom upp till 18 år kan skriva remiss till BUP. BUP ställer inte krav på att en specifik profession ska remittera men för att acceptera remissen måste det framgå en psykiatrisk frågeställning och en beskrivning om varför barnet eller ungdomen är i behov av bedömning inom specialistnivå (BUP). till grund för skolans ställningstagande att remittera vidare till BUP. Om skolan inte bedömer att du behöver en remiss till BUP, men du ändå önskar en utredning på BUP, behöver vi en kopia på skolans kartläggning och bedömning av effekten av anpassningarna för att kunna ta ställning till din egenremiss.

BUP:s remissbedömningsgrupp.